Witamy na stronieStowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego "Jedno Serce" zrzesza rodziców zastępczych i inne osoby dobrej woli, którym leży na sercu rozwój rodzinnych form opieki zastępczej.

Dzieci, które nie mogą wychowywać się w rodzinach biologicznych, dzięki opiece rodzin zastępczych i domów rodzinnych mają większą szansę na lepszy rozwój, prawidłowy wzorzec rodzinny i szczęśliwe życie.

Nasze Stowarzyszenie jest członkiem - założycielem Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej.